Storspejder

Om afdelingen

Aldersgruppe: 
7.-9. klasse
Mødedag/tid: 
Mandag kl. 19.00-21.00

Storspejder

Storspejdernes (troppens) ugentlige spejdermøder/ patruljemøder foregår som udgangspunkt i patruljer. Her lærer spejderne at planlægge, samarbejde, tage ansvar og prøver at være leder for andre. Det hele foregår selvfølgelig under vejledning fra de voksne spejderledere, men det møderne foregår uden tilstedeværelse af ledere.

Der er patruljemøde hver torsdag. Tropsmøder er 1. mandag i måneden og “Pl- og Pa-møder” 2. Mandag i måneden

Som storspejder har man mulighed for at tage en del duelighedstegn og forløbsmærker. Der arbejdes med bål, trangia, primitiv overnatning i det fri, klatring, kano og kajak. Der laves også store pionerprojekter og der videreudvikles på spejdernes færdigheder med at orientere sig med kort og kompas.

Desuden er det i storspejderalderen at spejdernes personlige udvikling for alvor begynder at tage fart, med selvstændig deltagelse i korpsets ungdomslederuddannelser som f.eks. PLan-kurserne i efterårsferien, divisionens og spejdercentrenes patruljekurser, samt muligheden for at stille op og blive udfordret på krop og sjæl i Adventurespejd-ligaens store løb og turneringer.

Storspejderne er på lejr cirka 10 gange om året, afhængig af hvor mange af eksterne arrangementer de ønsker at deltage i. Oftest foregår overnatning i telt, men kan også foregå i shelter eller hytte, afhængigt af vejret og årstiden. Sommerlejrene der typisk ligger i starten eller slutningen af skolesommerferien, foregår enten på en almindelig dansk centerlejr, en længere vandre-/kanotur, en udlandstur eller deltagelse i de store landslejre hvert 5. år. Prisen for sommerlejren kan derfor også svinge temmelig meget, men typisk ligger egenbetalingen på omkring 1.000 kr afhængig af hvor meget vi får i tilskud og hvor meget vi kan tjene ind ved frivilligt arbejde.

Spejder er en friluftsaktivitet og derfor er vi udenfor på alle spejdermøder og lejre, så husk altid at have tøj på der passer til vejret. I denne alder er det desuden en forudsætning for at spejderen får det optimale udbytte og glæde af vores lejre og kurser, at grejet er i orden og holder en vis standard, der kan holde til at blive brugt. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at man skal gå ud og tømme hele Spejdersport-butikken når barnet rykker op til troppen. Kom derfor gerne og spørg os til råds, før man går ud og investerer i nye vandrestøvler, skaljakke, rygsæk, sovepose og andet dyrt grej.

Troppen har også sin egen lukkede facebook-gruppe kaldet "SOVS", som spejderne flittigt bruger til at kommunikere direkte med hinanden og med lederne. Det er ikke et krav at spejderne har en Facebook-profil, hvis de f.eks. ikke er gamle nok endnu, men vi anbefaler det. For selvom vi forsøger at oplyse alle medlemmer ens via af vores forskellige medier, så kan spejderne opleve at gå glip af information eller indflydelse på beslutninger, som har været drøftet via Facebook, hvis de ikke er på der.

Ved afbud:
Vi forventer at man kommer hver uge, med mindre at man har meldt sig passiv pga. af efterskoleophold eller andet. Husk derfor at melde afbud til møderne til mindst én anden i patruljen OG til en af lederne: primært  Line (2682 1132)  eller Cheese (4241 6196)